0
Obsah poptávkového košíku
Přihlásit
Jméno
Heslo

Kontakt
Web

Kategorie

DL-Bt - Auto Blood Culture System

Hemokultivační systém DL-Bt vyžívá principu kolorimetrie pro detekci přítomnosti mikroorganismů ve vzorcích krve či jiných tělních tekutin.
Katalogové číslo
BT Series
Velikost balení
1 ks
Výrobce
Zhuhai DL Biotech
Hemokultivační systém DL-Bt vyžívá principu kolorimetrie pro detekci přítomnosti mikroorganismů ve vzorcích krve či jiných tělních tekutin.
 • vysoká kompaktnost a flexibilita uspořádání – systém modulů
 • moduly lze ovládat prostřednictvím LCD dotykové obrazovky s win10
 • uživatelsky přívětivý software poskytuje možnost nepřetržité kontroly nad průběhem inkubace v konkrétní pozici modulu
 • vzorky pro kultivaci je možné odebírat přímo do kultivačních nádob
 • systémová upozornění na pozitivní/negativní výsledek inkubace: zvukový signál, barevná změna na dveřích modulu a na LCD displeji.
 • možnost kombinovat inkubační moduly o velikosti 24/60 pozic
 • moduly lze ovládat prostřednictvím LCD dotykové obrazovky s win10
 • možnost nepřetržité kontroly nad průběhem inkubace v konkrétní pozici modulu - vykreslení grafického záznamu v sw
 • každá pozice modulu má vlastní nezávislý systém pro udržení potřebné inkubační teploty. Průběh inkubace systém kontroluje v 10 minutových intervalech, změny zaznamenává v grafické podobě, která je součástí výstupního reportu inkubace
 • připojení do LIS, možnost analýzy dat a vytváření statistik
 • Kultivační nádoby využívají unikátní systém resinových kuliček. Resin se uplatňuje především jako ATB-neutralizační činidlo, které tak umožňuje růst mikrobiálních organismů ve vzorcích s ATB, dále je schopen lýze WBCs a následné iniciace uvolnění mikrobiálních organismů z vnitřního prostředí. Kuličky resinu jsou bezbarvé, nezpůsobují tedy žádné interference při konečně analýze kultury pod mikroskopem
 • vzorky pro kultivaci je možné odebírat přímo do kultivačních nádob
 • při plné obsazenosti kultivačního systému lze lahvičky uchovat až 48 hodin při pokojové teplotě, bez obav z následného ovlivnění výsledku kultivace
 • potřebný objem pro kultivaci: 3-10ml
 • systémová upozornění na pozitivní/negativní výsledek inkubace: zvukový signál, barevná změna na dveřích modulu a na LCD displeji