0
Obsah poptávkového košíku
Přihlásit
Jméno
Heslo

Kontakt
Web

Kategorie

BC-6800

Mindray BC-6800 je výkonný automatický hematologický analyzátor nejvyšší třídy pro stanovení krevního obrazu s 5-populačním diferenciálem leukocytů, stanovením retikulocytů a normoblastů. Rychlost analyzátoru je až 125 vzorků za hodinu. Výkonný podavač pro 100 zkumavek, stanovení až 68 parametrů, pokročilý a přehledný software pro správu vzorků a možnost vypnutí okruhu RET a NRBC pro úsporu reagencí jsou hlavní předností tohoto analyzátoru.
Katalogové číslo
BC-6800
Velikost balení
1 ks
Výrobce
Mindray
BC-6800 je výkonný automatický hematologický analyzátor nejvyšší řady MINDRAY pro stanovení krevního obrazu s 5-populačním diferenciálem a stanovením retikulocytů a jaderných erytrocytů NRBC. Pro stanovení hodnot krevního obrazu využívá impedančního principu, dále patentované technologie SF Cube a metodu fluorescenční průtokové cytometrie. Analyzátor je vybaven jak manuální aspirací, tak automatickým podavačem, který zvládne zpracovat až 125 vzorků za hodinu. Analyzátor je vybaven velkým dotykovým TFT displejem, který je určen pro zpracování vzorku, kalibrace a QC. Doplňkový PC se softwarem je určen pro správu naměřených dat vzorků a umožňuje snazší ovládání a řadu dalších pokročilých funkcí. V případě nevyužívaní měření NRBC je možno tento okruh deaktivovat a tím ušetřit dané reagencie. Analyzátor vyniká rychlostí měření, širokou škálou metod, komfortním ovládáním a snadnou uživatelskou. Analyzátory BC-6800 je spojit do automatické linky včetně nátěrového a barvícího automatu SC-120.
Měřené parametry:
37 reportovaných parametrů (krev):
 • WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Bas%, Eos%, IMG%, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, IMG#; RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, RET%, RET#, IRF, LFR, MFR, HFR, RHE, NRBC#, NRBC%; PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC, IPF
17 výzkumných parametrů (krev):
 • HFC#, HFC%, WBC-R, WBC-D, WBC-B, WBC-N, RBC-O, PLT-O, PLT-I, PDW-SD, InR#, InR‰, Micro%, Micro#, Macro%, Macro#, MRV
7 reportovaných parametrů (tělní tekutina):
 • WBC-BF, Total nucleatted Cell counts (TC-BF#) mononukleáry (MN#, MN%), polymorfonukleáry (PMN#, PMN%) , RBC-BF
7 výzkumných parametrů (tělní tekutina):
 • Eos-BF#, Eos-BF%, Neu-BF#, Neu-BF%, HF-BF#, HF-BF%, RBC-BF
2 histogramy pro RBC a PLT 3 scattergramy (3D) pro DIFF, NRBC a RET 6 scattergramů (2D) pro DIFF, BASO, NRBC, RET, RET-EXT, PLT-O
Parametry stanovení:
Principy měření:
 • WBC diff, Reti, NRBC: průtoková cytometrie s měřením rozptylu laserového paprsku (SF Cube -patentovaná technologie)
 • RBC, PLT: impedanční princip s dvojnásobnou fokusací s optickým kontrolním měřením
 • HGB: fotometricky (bez kyanidu)
 • výkon:
  • 125 vzorků za hodinu - CBC+ DIFF
  • 90 vzorků za hodinu - CBC+ DIFF+ RET
  • 40 vzorků za hodinu - tělní tekutiny

Měřící módy:
 • CBC, CBC+ DIFF, CBC+RET, CBC+ NRBC, CBC+ DIFF+ RET
 • CBC+ DIFF+ NRBC, CBC+ DIFF+ RET+ NRBC, RET
 • výkon až 125 vzorků za hodinu
 • velký barevný 10.4“ TFT dotykový display pro snadnou čitelnost vzorků včetně histogramů a scattergramů
 • PC se software pro správu vzorků s kapacitou až 100 000 výsledků včetně histogramů
 • automatický kazetový podavač s kapacitou 100 vzorků + manuální aspirace
 • plná krev nebo před-ředěný vzorek
 • aspirace: manuální 150 µl, automatická 200 µl, 40 µl před-ředěný vzorek
 • automatická nebo manuální kalibrace
 • možnost deaktivace okruhu NRBC a RET pro úsporu reagencí
 • integrovaný komplexní program kontroly kvality QC (L-J, X-B)
 • možno spojovat do linky s vícero analyzátory BC-6800 včetně nátěrového a barvícího automatu SC-120
 • komunikace přes COM nebo LAN
 • možnost oboustranného připojení do LISu včetně podpory protokolu HL7 a 15ID protokolu
 • možnost připojení USB tiskárny (jehličková, inkoustová, laserová)
 • možnost načítat parametry kontrol z USB flash disku, nebo zálohování dat na USB disk
 • integrovaná čtečka čárového kódu + možnost zapojení ruční čtečky
 • plně automatizovaná denní údržba
 • údržba aspirační jehly a integrovaný systém čištění minimalizují kontaminaci a údržbu
 • kalibrace a program kontroly kvality používající plnou čerstvou krev
 • kontrola hladiny reagencií a odpadu, signalizace exspirace reagencií

 • reakční teplota: 37°C
 • rozměry: 700 x 680 x 700 mm (v x š x h)
 • hmotnost: ≤ 125 kg
 • napájecí napětí: 100-240 V 50-60 Hz
 • provozní teplota, vlhkost: 15-32°C, 30-85%
 • komunikační port:
  • RS-232C, LPT
  • 4x USB, 1x LAN, COM