0
Obsah poptávkového košíku
Přihlásit
Jméno
Heslo

Kontakt
Web

Kategorie

BS-400

BS-400 je volně stojící plně automatizovaný biochemický analyzátor vhodný pro střední laboratoře nebo jako doplňkový systém k velkým analyzátorům. Umožňuje kvantitativní stanovení analytů v séru, plazmě, moči a mozkomíšním moku. Pracuje na principu absorpční fotometrie, turbidimetrie a ISE. Systém je schopen provést až 400 fotometrických testů za hodinu, s ISE až 640 testů za hodinu.
Tento přístroj už dále nedodáváme.
Katalogové číslo
BS-400
Velikost balení
1 ks
Výrobce
Mindray
BS-400 je volně stojící plně automatizovaný biochemický analyzátor určený pro in vitro diagnostiku v klinických laboratořích. Je vhodný pro střední laboratoře nebo jako doplňkový systém k velkým analyzátorům. Umožňuje kvantitativní stanovení analytů v séru, plazmě, moči a mozkomíšním moku. Pracuje na principu absorpční fotometrie, turbidimetrie a ISE. Fotometrický systém analyzátoru umožňuje měřit absorbance při vlnových délkách v rozmezí 340-800 nm. Systém je schopen provést až 400 fotometrických testů za hodinu, s ISE až 640 testů za hodinu.
vzorkový kruh s 90 pozicemi ve třech kruzích po 30 pozicích
 • obsahuje 10 pozic pro statimové vzorky, 10 pozic pro kalibrátory
 • 5 pozic pro kontroly a pozice pro diluent pro moče, mycí roztoky a destilovanou vodu
 • umožňuje použití primárních zkumavek
 • lze do něho vložit až 16 typů různých zkumavek
 • podporuje čtení čárových kódů ve formátu Code 128 (Set A, B, C), Code 39, Codabar, ITF (Interleaved 2 of 5), UPC/EAN a Code93
 • automatické ředění abnormálních vzorků až do poměru 1:150
 • možnost kdykoliv vložit statimový vzorek
multifunkční dávkovače
 • detekují hladinu vzorku / reagencie, sledují výšku hladiny
 • jsou chráněny proti nárazu ve vertikálním směru
 • detekce sraženiny u vzorkového dávkovače
 • automatické promývání minimalizuje riziko kontaminace
 • po napipetování vzorku nebo reagencie se jehla přesune nad mycí stanici k omytí
 • dávkovací rozsah vzorku je 2-45 µl, krok po 0,1 µl
chlazený reagenční kruh s 80 pozicemi ve dvou kruzích
 • chlazení reagenčního kruhu udržuje teplotu v rozmezí 4-10°C a může být v provozu 24h denně
 • podporuje čtení čárových kódů ve formátu Code 128 (Set A, B, C), Code 39, Codabar, ITF (Interleaved 2 of 5), UPC/EAN a Code93
 • pro pipetování reagencií používá analyzátor dva samostatné dávkovače
 • jeden je určen pro R1/R3 a druhý pro R2/R4
 • pipetovaný objem se pohybuje v rozmezí 20-350 µl reagencie, krok po 1 µl
 • v mycí stanici dochází k omytí interiéru i exteriéru reagenční jehly kyselým a alkalickým mycím roztokem
fotometrický systém
 • používá jako zdroj záření halogen-wolframovou lampu
 • 12 fixních vlnových délek: 340, 380, 412, 450, 505, 546, 570, 605, 660, 700, 740 a 800 nm
 • reakční kruh s 90 plastovými kyvetami k opakovanému použití a termostatem
  • teplota reakčního kruhu 37 ± 0,1°C
  • kyvety jsou automaticky testovány proti blanku
  • je-li přesáhnut limit blanku u více jak poloviny z 90 kyvet, systém vyzve uživatele ke spuštění mycího programu nebo k jejich výměně
  • rozměr jedné kyvety je 5 x 6 x 30 mm - 5 mm optická dráha, objem 750 µl
  • objem reakční směsi v kyvetě je 100-360 µl
  • po každém ukončení měření je kyveta automaticky promyta v 8 krokovém cyklu, vysušena a připravena pro další použití
volitelná ISE jednotka
 • může měřit Li+, Na+, K+, Cl- nebo Na+, K+, Cl- v séru, plazmě nebo 10x ředěné moči
 • objem séra pro měření všech tří vzorků je 70 µl, objem ředěné moči 140 µl
 • s výkonem až 240 testů za hodinu
uživatelský SW
 • umožňuje kontinuální kontrolu stavu systému, kontrolu reagenčního a vzorkového kruhu, objemu reagencií a reakční teploty
 • možnost monitoringu reakčních křivek
 • možnost oboustranného připojení do LISu
technické specifikace
 • spotřeba destilované vody: 20 l/hod.
 • reakční teplota: 37 ± 0,1°C
 • rozměry: 1180 x 700 x 1145 mm (š x h x v)
 • hmotnost: 300 kg
 • napájecí napětí: 200~240V, 50/60 Hz, 1500 VA
 • provozní teplota, vlhkost: 15-30°C, 35-80%
 • komunikační port: RS-232
 • nejvyšší verze podporovaného OS pro řídící PC: Windows 8 32/64bit
043-000639-00
Reagent bottle 40ml long BS-300/400
043-000640-00
Reagent bottle 40ml short BS-300/400
105-000853-00
ALT
105-000854-00
AST
105-000855-00
ALP
105-000856-00
GGT
105-000857-00
LDH kit
105-000859-00
Cholesterol Total
105-000860-00
Triglycerides
105-000861-00
Albumin
105-000862-00
Total Protein
105-000863-00
Urea
105-000864-00
Calcium
105-000868-00
Creatinine Kit
105-000869-00
CK
105-000870-00
CK-MB
105-000871-00
Glucose Kit (Hex)
105-000872-00
Phosphorus
105-000873-00
Magnesium Kit
105-000874-00
HDL-C kit
105-000875-00
LDL-C
105-000880-00
CRP
105-000881-00
Immunoglobulin A Kit
105-000882-00
Immunoglobulin M Kit
105-000883-00
Immunoglobulin G Kit
105-000886-00
?-Amylase kit
105-000887-00
Uric Acid
105-000888-00
Glu
105-000889-00
Bilirubin Total
105-000890-00
Bilirubin Direct Kit
105-000891-00
Creatinine
105-001128-00
Lipids Calibrators
105-001129-00
Specific Proteins Cal.
105-001132-00
CK-MB Calibrator
105-001138-00
Specific Proteins Control N
105-001139-00
Specific Proteins Control P
105-001140-00
HDL&LDL Cholesterol Control P
105-001144-00
Multi Sera Calibrator
105-001528-00
HbA1c
105-001584-00
Iron
105-002242-00
Microalbumin
105-002244-00
Ferritin
105-002246-00
Transferrin
105-002306-00
UIBC Calibrator Kit
105-002307-00
UIBC control
105-002315-00
MALB calibrator
105-002316-00
MALB control
105-002317-00
TRF calibrator
105-002318-00
TRF control
105-004650-00
RF Control
105-007674-00
Antistreptolysin II
105-007675-00
Antistreptolysin O II (C)
105-007677-00
RF II
105-009117-00
ClinChem Multi Control (level 1) N
105-009118-00
ClinChem Multi Control (level 2) P
105-009166-00
Total Protein in Urine /CSF
105-009169-00
Total Protein in Urine /CSF + calibrator
105-009193-00
Total Protein in Urine Control
115-004016-00
Cuvettes BS-400
801-BA10-00031-00
040-000101-00 Cl electrode BS-X00
801-BA10-00032-00
BA34-10-63640 Reference electrode BS-X00
801-BA10-00033-00
BA34-10-63641 K electrode BS-X00
801-BA10-00034-00
BA34-10-63642 Na electrode BS-X00
801-BA20-00030-00
Halogen Lamp BS-200, 300, 400 (12V, 50W)
801-BA20-00120-00
ISE Reagent module BS-X00
801-BA34-00067-00
Spacer electrode BS-X00
801-BA34-00105-00
Pump tubing kit BS-X00
B01-4178-01
Solution Wash Cuvette CZ
BA30-20-15346
Reagent bottle cup BS-300/400
BA34-10-63645
ISE Cleaning solution kit BS-X00
BA34-10-63671
Urine diluent BS-X00
BA40-20-73059
Reagent bottle 40ml (short) BS-300/400